1. 1.
    alakalı veya alakasız; fonetik benzerliklerden dolayı birbirlerini çağrıştıran kelimelerdir.

    tefrişat teşrifat
    fonetik foseptik
    -1 ... dis guclerin oyunu