bira yapımında kullanılan çimlenmiş veya kavrulmuş arpa başlığı 50 karakterden uzun. (5 karakter daha uzun)