1. 1.
    bu zamdan dolayı kimyayla uğraşıyorum...
    ... isometri