1. 1.
    hicaz makamında bestelenen ilahidir. çok derin manalar içerir. Hoştur.
    -1 ... kaptanaga