1. 1.
    benimkisine de bakın demek istiyor. evet.
    1 ... entente cordiale