bir vatan haini olarak can dündar başlığına bugün entry girilmemiş.