1. .
  Ey sen geçmişi yücelten
  Araştıran görünüşü, yüzeyini ırkların,
  kendini sergileyen hayatı,
  Ey sen insanı politik bir varlık olarak algılayan,
  toplantılarda, hükümdar ve dinadamı olarak,
  Ben, Alleghani-dağlarının yerlisi, davranıyorum insana
  kendisi nasılsa kendi içinde kendi şartlarında,
  çok ender görünen damarını sıkıyorum hayatın,
  (çok gurur duyması insanın kendisiyle) ,
  şimdiye değin yapılanların taslağını çiziyorum
  Ben, Kişiliğin şarkıcısı, kurguluyorum geleceğin tarihini.

  Walt Whitman
  ... mulayim