1. 0.
    doğrusu bir türk dünyaya bedeldir.
    -1 ... huluku tanhu