1. 1.
  Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
  Dün geceye dâir bir işâret var içinde

  Meyhâne mukassî görünür taşradan amma
  Bir başka ferah başka letâfet var içinde

  Eyvah o üç çifte kayık aldı karârım
  Şarkı okuyup geçdi bir âfet var içinde

  Olmakda derûnunda hevâ âteş-i sûzân
  Nâyin diyebilmem ki ne hâlet var içinde

  Ey şûh Nedîmâ ile bir seyrin işitdik
  Tenhâca varup Göksu'ya işret var içinde

  nedim
  ...
  #2081447 :)

kapat
Advertisement Advertisement
Advertisement