1. 1.
  ağlar çekiliyor sulardan sular da biziz

  bir sokağı yürüyorum ardımda peygamber çiçekleri
  kaldırım ta$ları, unutulmu$ bir an, tırnak izleri
  ardımda fistolu perdeler, özenle saklanmı$ tabancam
  bir sokağı yürüyorum ağlar çekiliyor sulardan

  herkes küçük bir hayatı doldururdu tıka basa
  anı biriktirirdi herkes; ya$amak buysa!
  usulca beklerdik sessizliğin çökmesini. susardık
  sonra yataklara ula$ırdık tören adımlarıyla

  bir sokağı yürüyorum ardımda kaybolu$
  dilenciler, sözcükler, tozlu resmi dedemin
  'ölüm gibi bir$ey oldu ama kimse ölmedi' dizesi
  elektrik direkleri, fallar, yalanlar ardımda

  ölümlere ağlanırdı, tozu alınırdı küçük ya$amların
  nerde gülmesi gerektiğini bilirdi herkes
  nerde susması gerektiğini. gitmesini bilmezlerdi ama
  çünkü gitmek yeniden ba$lamaktır kendine
  ve eksik kalan ne varsa..

  postacılar gelmeden okunurdu mektuplar
  gurbet denirdi; tren daha yanaşmadan gara
  bilinirdi kimin geleceği. yolcular da yalandı
  yalandı ağlamaklar. kurallar vardı, yasalar, tarihler
  sevi$mek yasaktı örneğin ve $üheda fı$kırırdı arada bir
  çiçekleri hiç açmayan topraklardan

  bir sokağı yürüyorum ardı arkası kesilmiyor çocukların
  ağlar çekiliyor sulardan sular da biziz
  bir sokağı yürümek gibi sevgilim; her$eyiz
  eski ve yeni olan
  altay oktem..
  3 ... ceviz agaci