1. 1.
    izel'in bir sen bir ben bir de bebek $arkısının modifiye edilmi$ halidir.
    1 ... stranger
  2. 2.
    mutluluğun bebekle değil kelekle yakalanacağına inanmış adamımızdır.
    ... arabaciarabayatasget