1. 1.
    seçim vaadi olarak "hazinedeki parayı dağıtacağım" diyenlere göre daha makuldur.
    ... orjinaldeli