1. 1.
    Düşmanı gafil avlayacak plandır.
    ... aydinoglu ventage