1. 1.
    Olmayan bir durumdur.
    -1 ... susamurlarinisevenlerdernegi