1. .
    insanların fikirlerine saygı duymayan,kırıcı,duyarsız,anlayışsız,düşüncesiz,
    bencil,hissiz,tripli,fazlaca nazlı kişiler için kullanılan
    "yoran,kasan,geren,uğraşılmazlık" bildiren sıfattır çekilmezlik.
    ... asiti kaçmış kola