1. 1.
    bangır bangır tüketim alışkanlığının pompalandığı bir toplumda maddi güce tapan bir karakter çizmiştir.
    ... ultras26