1. 1.
    bir meme gördüm sanki
    2 ... ekonovich