1. 1.
    ona kemalist muamelesi yapılmalıdır.
    ... dendrobatidae