1. 1.
  - Türkçe bir kelime c, ğ, z, l, m, n, r, v, z harflerinin birinden başlayamaz. Bu harfle başlayan her kelime yabancıdır.
  - Türkçe bir kelimenin sonuna b, c, d, g harfinden biri gelemez. Geliyorsa o kelime Türkçe değildir.
  - "o" ve "ö" harfleri ilk hecelerde bulunabilir. Son gecelerde bu iki harften biri varsa o kelime yabancıdır.
  - Türkçe bir kelimede iki sesli harf yan yana gelemez: Camii, müdafaa..
  - Büyük ve küçük ünlü uyumuna uymayan bir kelime Türkçe değildir.

  Büyük ünlü uyumu nedir? Büyük ünlü uyumu kalın harflerden (a, ı, o, u) sonra kalın, ince harflerden (e, i, ö, ü) harflerinden sonra ince harf gelmesidir. B(i)lg(i)s(a)y(a)r deyince ilk harfimiz "i" harfidir. Ama daha sonra "a" harfi gelmiş. Demek oluyor ki ünlü uyumuna aykırı, o zaman yabancı. Küçük ünlü uyumunu anlatsam anlayamazsınız.

  - Türkçe bir kelimede iki ünsüz yana yana gelmez. (burada istisna çok fazladır.)
  - Türkçe bir kelimede kesme yoktur: San'at gibi.

  Daha çok şey var ama aklıma şu anda bunlar geliyor.
  ... sair filmenam