1. 1.
    sözlükte fena halde yaygındır. haliyle sözlükte kayıkçı kavgası modu da gayet yaygındır.
    ... usualsuspects