1. 1.
    can sıkan durumdur. çünkü bir kamalist ağzından çıkar her cümlenin kesin doğru söz, ve tek kendisi fikir sahibi olduğu sanrısına kapıldığı için uğraşılması da oldukça zor oluyor.
    ... nevilevile