1. 1.
    olsa da görsek nasile birşeymis.
    1 ... erectof