1. 1.
    Dillerin ahengle dans etmesidir

    (bkz: Yiyişmek)

    Kızda hastalık varsa siki tutarsınız.
    ... tenete