1. 1.
    tehlikeli bir bakma eylemidir. bakılan kız huylanabilir.
    ... nevilevile