1. 1.
  türkiye cumhuriyeti devleti ve kemalizmin çok konuşulmayan hayırlı yönlerinden. kimler yok ki cumhurbaşkanı, başbakanlık ve genel kurmay başkanlığı yapmış isimler arasında türkiye'de. balkan göçmenleri, çerkesler, lazlar vs vs. şüphesiz dünyanın başka bir yerinde bunun için bir ömür mücadele vermiş, verecek insanlar var. fakat kemalist türkiye bunu neredeyse yüz sene öncesinden yapmıştır. hatırlatmak gerekirse anayasanın 10. maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." der. kemalistlerin en çok eleştirilen yönlerinden anayasaya bağlılık bir arada yaşayabilmemiz için elzemdir esasen.
  3 -1 ... o halde umabilir miyim
 2. 2.
  yasalara göre herkes türk kabul edildiğinden normaldir.
  1 ... selia
 3. 3.
  nankör rabiacı ve kürtçü terör uşaklarının görmezden geldikleri hakikat.
  ... o halde umabilir miyim