1. .
    ayıp bir küfür olmakla beraber insanı derinden rahatlatan bir eylemdir. söyleyince

    bayan olsun erkek olsun insanı sinirlendirdiği için söyleyen insanı da rahatlatmaktadır.

    bunların kesinlikle gerçeklikle alakası da yoktur. tamamiyle hayal ve olsa da yapamaz

    cinstendir.
    1 ... markasiz