1. 1.
    Tck madde 82den sorumlu olmanıza neden olacak eylemi gerçekleştirmektir.
    2 ... yahigewrovski