1. 1.
    Sorgulamaya neden olan olay.
    ... vizyonist