1. 1.
    kanka, abi vb. hitapları kadar iticidir.
    ... fatik
  2. 2.
    ağız alışkanlığının getirdiği bir rahatlıkla erzurumda lakayıt bir şekilde bu hitapta bulunulduğunda bazı erzurumluların hemen akabinde babanın mına korum ya da babanın yolunu zikerim tepkisinin verdiği görülmüştür. bu bir uyarıdır.
    ... pipittin