1. 1.
    dünya am borsasının adil olmayan bir şekilde işlemesinden dolayı payına düşen am miktarını elde edemeyenlerin sayısının artmasıyla vuku bulacak durumdur.
    1 ... ji min re ave binin