1. 1.
    insanların birbirlerine karşı öfke ve nefret duyması bu gerçeğin karşısında anlamını yitiriyor.

    Haset, kindar, kıskanç insanlar bence ölümü hatırlasalardı, beni çok anar çok iyi insan olurlardı.
    ... coni volkir