1. 1.
    diliyle ele gıdıklayıcı şeyler yapmasıyla şamarı yer.
    ... deep of the man