1. 1.
    olmuyorsa zorlanmaması gereken durumdur.
    ... necrone