1. 1.
    hem fakir, hemde ağız tadı yoktur.
    ... foolish casanova