1. .
    daha çok genç kızlarımızda görülen popüler kültür dayatmaları sonucunda oluşmuş dejenere olma durumuna mütevellit tehlikeli kişilere sempati duyma durumunun özele indirgenmiş hali.
    1 -1 ... psychophobia