1. .
  Bir dünyadır her insan onları hükmeden
  krala karşı yürütülen kasvetli bir başkaldırıdaki
  kasvetli yaratıklarla donanmış.
  Her bir ruhta binlerce ruh hapsolmuş,
  her bir dünyada binlerce dünya gizli
  ve bu kör, bu alt dünyalar
  gerçek ve canlı, neredeyse tamamlanmamış,
  benim gerçek olduğum kadar gerçek. Ve biz
  içimizdeki binlerce olasılığın kralları ve kontları
  tebaaya mensubuz gene de, hapsedilmiş ruhlarız
  daha büyük bir varlıkta, ben ve varlık
  anlıyoruz birbirimizi ustamızla ustası gibi.
  Onların ölümünden ve sevdasından
  ötürüdür bizim duygularımızın bir renk-tonu alması.

  Geçer gibi bir büyük vapur
  ötede, altında ufkun, durur orada
  akşam-ışıltısı. - Ve bilmiyoruz onun
  sahilde bize ulaşan bir dalga olduğunu

  Gunnar Ekelöf
  1 -1 ... mulayim