1. 1.
  Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın,
  Zevk u şevk ile verir can u seri döne döne.
  2 ... kabuuss
 2. 2.
  Seni seyr etmek için reh- güzer-i Gülşende
  iki canibde duru serv-i hıraman saf saf.

  Baki.
  6 ... kabuuss
 3. 3.
  Ben şiir okumaya geldim.
  2 ... ekrem abi
 4. 4.
  Cân la’lin eyler ârzû yâr içmek ister kanumı
  Yâ Rab ne vâdîdür bu kim cân teşne cânân teşnedür

  baki.
  4 ... monk of monkmountain
 5. 5.
  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su,
  Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su,
  Suya versin bağban gülzarı zahmet çekmesin,
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su.

  Fuzuli

  Edebiyatlanalım biraz oh.
  6 -1 ... serrano
 6. 6.
  Gördüm açılırken bu seher goncay-ı hare
  Sordum nola bu cevr-ü cefa bülbül-ü zare
  Bir ah çekip hasret ile dedi ne çare
  Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül...

  Osman nevres.
  1 ... kabuuss
 7. 7.
  o mahiler ki derya içredir derya bilmezler.
  1 ... wizzy
 8. 8.
  - “Aşk mıdır ki, can-ü dil mülkünü yağma eyleyen;
  Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen” (Muhibbi - Kanuni Sultan Süleyman)

  Sevgilinin gönül varlığını yağma eyleyen aşk mıdır? Sonrasında cansız göğsüm içinde, gelişi ile bana tekrar can veren aşk mıdır?
  1 ... monk of monkmountain