1. 1.
  insan tarih boyunca var oluşunu merak etmiştir, bunun için insan, kainatı var edebilecek düzeyde varlıklar yarattı, bu farklı coğrafyalara göre değişse de, güneş, yıldızlar, ay, ateş veya gökte yaşayan bir varlık şeklinde olmakta,

  tanrı bir varsayım olarak ortaya atıldı bunlara yaratıcı inancı da denebilir,

  ve dinler,
  dinler uydurulan bu varlıklar ile görüştüğünü öne sürenlerin iddialarından ibarettir,
  'onlar yaratıcı ile görüşmediler ise bizi kim yarattı' diyerek dinleri ve onları ortaya atanları savunmak akıl dışıdır, dinlere dair kanıt aranacak ise, artık çok geç, zira tanrı ile görüştüğünü öne sürenler öleli binlerce yıl oldu.

  geriye tanrı maskesi arkasından sundukları nefret dolu istek ve arzularını bıraktılar.
  ... tapmadiyentanri