1. 1.
  Tanrısının gönderdiği kutsal kitapta yarattığı insanlara hakaret etsin, onları yarattığı başka canlılara benzeterek aşağılasın, kendine inanmayanları yakacağını idda etsin.

  Ve ölmeden yapılması gereken 5 şeyi olsun.

  1- inandıkları tanrıya ve onun "elçisine" bağlılığı ifade eden bir cümle kurmak.
  2- günün belli saatlerinde ibadet başlıgı altında eğilip kalkmak.
  3- yılın belli günleri durumunuz varsa dinin kurulduğu bölgeye turistlik bir gezi yaparak doviz bırakıp oranın ekonomisini her hıl belli dönemler canlı tutmak.
  4- inandıkları tanrıya ne kadar bağlı olduklarını göstermek için yılın belli bir döneminde 1 ay boyunca aç ve susuz kalmak.
  5- kendi dinine bağlı fakir insanları ayakta tutacak, populasyonunun azalmasını engellemek için para, yiyecek ve giyecek yardımı yapmak.
  2 -6 ... draculaya inanmayan sivrisinek
 2. 2.
  1- Namazda yapılan hareketler yavaş oldugundan kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar.

  2- Günde basını seksen defa yere koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden hafıza ve şahsiyet bozukluklarına, namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler.

  3- Namaz kılanların gözleri, muntazam olarak eğilip doğrulmakdan ötürü daha kuvvetli kan deveranına malik olur. Bu sebeble göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değismesi temin edilmiş olur. Gözü "katarakt" veya "karasu" hastalığından korur.

  4- Namaz kılmadaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreasdaki enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi, kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekte taş tesekkülünün önlenmesine ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır.

  5- Bes vakit kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamıyan adale ve eklemleri çalıstırarak, artroz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adale tutulmalarını önler.

  6- Vücud sağlığı için temizlik muhakkak lazımdır. Abdest ve gusül, hem maddi, hem de manevî bir temizliktir. iste namaz, temizliğin ta kendisidir. Zira hem bedeni, hem de ruhî temizlik olmadan namâaz olmaz. Abdest ve gusül bedenî temizliği sağlar. ibadet görevini yerine getiren bir kimse, ruhen dinlenmiş, temizlenmiş olur.

  7- Koruyucu hekimlikte, muayyen zemanlarda yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vaktleri, kan dolasımını tazelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vaktlerdir.

  8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazdır. Hatta vücudda biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmıs olur. Böylece vücud tekrar zindeliğe kavuşur. Namazın bu faydalarına kavuşmak için, namazı vaktinde kılmakla birlikte, temizliğe, çok yemek yememeye ve yenilen gıdaların temiz, helal olmasına da dikkat edilmesi de lazımdır.
  ... kafayi evde unuttum
 3. 3.
  her emrinde insan sağlığı ön planda olsun. insanları katleden zihniyeti ortadan kaldırıp yüzyıllar öncesinden insanların en değerli varlık olduğunu vurgulasın hep.
  3 -1 ... kulakkesen
 4. 4.
  Bak bu da orucun faydaları .
  Mide ve bağırsak sorunlarında oldukça yarar sağlar, mide asidinde azalmaya bağlı iyileşmeler görülür.
  Boşaltımı sağlayan organların dinlenmesi sağlanır.
  Kilo ve kan basıncında azalma tespit edilmiştir.
  Alkol ve sigara gibi vücuda zarar veren madde kullanımlarının bırakmakılması sonucu bir takım faydalar sağlanabilir.
  Oruç insanın şefkat, merhamet ve anlayış duygularını geliştirir.
  Ramazanla beraber ön yargılar ve küskünlükler ortadan kalkar, toplumsal iletişim artar.
  Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan kimse bunların değerini daha iyi anlar. Sahip olduğu nimetlerden bir süre uzak kalmak insana, onları daha iyi korumasını, israf etmemesini ve nimetleri kendisine veren Allah’a daha çok şükretmesini öğretir. Nimetlere şükür ise onların çoğalmasına vesile olur.
  ... kafayi evde unuttum
 5. 5.
  peygamberinizin evine davetsiz gitmeyin yazsın... ???
  *
  1 ... manuel calavera
 6. 5.
  Bu da hacca gitmenin faydaları.
  Her şeyden önce hac Allah’ın emrettiği ve islamın 5 şartından olan bir ibadettir. Bu ibadet yerine getirilirken diğer ibadetlerde olduğu gibi asıl maksat Allah’ın rızasını kazanmak ve emrini yerine getirmektir.

  Bunula beraber haccın pek çok hikmet ve faydaları vardır, şöyle ki:

  Hacda ülkeleri dilleri, renkleri, rütbeleri ayrı ayrı olan Müslümanlar hep beraber bir araya gelerek Allah’a yönelir. Hac; renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca müslümanı bir araya getirerek eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir tablosunu oluşturur. Bu da islam kardeşliğini birlik ve beraberliği güçlendirir.

  insanların hac sırasında normal elbiselerini çıkarıp ihrama girmesi ve toplu halde ibadet etmeleri mahşer gününü hatırlatır.

  Hac yolculuğu ve bu yolculuk boyunca çekilen sıkıntılar insana zorluklara karşı dayanma gücünü öğretir

  Dünyanın pek çok ülkelerinde yaşayan müsümanların yılda bir defa bir araya gelmeleri tanışmaları ve kaynaşmaları birbirlerini sıkıntılarını paylaşmasına neden olur. Aynı zamanda insanların ırkçılık gibi ayrıştırıcı unsurlardan sıyrılıp kardeşlik duygularını pekiştirirler.

  Haccı kabul olmuş bir Müslüman kul hakkı hariç tüm günahları bağışlanır. Bu da kişinin hayatında yeni bir sayfa açma ve bundan sonraki yaşamını ona göre programlama imkanı verir.

  Hac sayesinde kişi Peygamber efendimizin doğup büyüdüğü , islam’ın dünyaya yayıldığı yerleri görme imkanını kazanır. Buda insanda dini duyguları güçlendirerek peygambere olan bağlılığı kuvvetlendirir.

  Hac sayesinde kişi Mal nimetinin ve beden sağlığının şükrünü eda eder.
  ... kafayi evde unuttum
 7. 6.
  Aslında erkekler için güzel bi din. Istedigin kadar karıyla evlen oh valla.
  1 ... trip atamayan hatun
 8. 7.
  Bu da zekat vermenin faydaları.
  Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir. Zekât, Kur'an-ı Kerim'de namaz ile birlikte otuzyedi yerde geçmektedir. Zekâtın üzerinde bu kadar çok durulması onun dinimizde büyük önem taşıdığını göstermektedir.

  Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar. Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur.

  islâm Dini, toplumun dertlerini tedavi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir. 'ın emri olan zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekât malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar. Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanların zararından korur. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Mallarınızı zekât ile koruyunuz." (Et-Terğib ve't-Terhib; c. 1, s. 520)

  Zekât, müslümanlıkta samimi olup olmadığımızın bir ölçüsüdür. Zekâtını veren; 'a kullukta samimi olduğunu göstermiş, kendisine bu zenginliği veren Rabbine karşı teşekkür vazifesini yerine getirmiş olur. Zekâtını veren zengin, fakirlere yardım eden, yoksulların yüzünü güldüren sevimli ve faydalı insandır.
  -1 ... kafayi evde unuttum
 9. 6.
  Tanrısı kensi yaratmış olduğu varlıkla sidik yarıştırsın, onlara tuzak kursun, sonsuz merhetiyle onları yaksın.
  ... draculaya inanmayan sivrisinek
 10. 7.
  (bkz: kolay bir din olarak akp dini)
  ... teflon