1. 1.
    Katılmadığım ifadedir. Yarım memenin dahi nelere derman olabileceğini gösterdi bize tarih. Konuşmamı karacaoğlan'ın dizeleri ile bitirmek isterim.

    -sual eyle bizden evvel gelene, kim memeymiş biz burada yok iken.
    3 ... tanriya sirk kosan atlet