1. 1.
    Bizzat o başlığı açanın siyanürü fitil niyetine kullanmasını dilerim.
    ... birambuzluolsun