1. 1.
    davulu taşıyan ile tokmağı vuran artık aynı kişi değildir.
    ... monk of monkmountain