1. 1.
    fitrat gereği olan sorunsaldir.

    selam ve duvaa ile.
    ... erector