1. 1.
  şiir yazanların gıptayla baktığı dizelerdendir.
  ... dervisabdi
 2. 2.
  Varamaz elim
  Ayvasına, narına can dayanamazken,
  Kırar boynumu yürürüm.
  Kurdun, kuşun bileceği hal değil,
  Sormayın hiç
  Laaaaal...
  Kara ferman çıkadursun yollara,
  Yarin bahçesi tarumar,
  Kan eder perçem

  Olancası bir tutam can,
  Kadasına, belasına sunduğum,
  Ben öleydim loooy...
  Elim boş,
  Ayağım pusu.
  `Bir ben bileceğim oysa
  Ne afat sevdim`.
  Bir de ağzı var dili yok
  Diyarbekir Kalesi...

  ahmed arif
  ... i see mal people