1. 1.
    (bkz: endorfin ne amk)
    1 ... deniz kusu