1. 1.
    aşırı zevkli olan bir eylemdir.
    -1 ... nevilevile