1. 1.
    bir akeeepeeli gavad sözü.
    ... kazangap