1. 1.
    kendi karakterinin kaderinde var olduğunun bilincinde olan insan sözüdür. en başta yolu kadere olan inancından geçer.
    ... firsaf