1. 1.
    protein tozu içip aynanın karşısına geçen biçarenin durumudur.
    ... stay with me