1. 1.
    Sözel ifadeyi beden dili ile desteklemek.
    ... judas